Menu

Mgr. Judita Mereššová

Mgr. Judita Mereššová

Osobné informácie

Absolvovala Právnickú fakultu v Košiciach.

Získala cenu dekana za najlepšiu záverečnú prácu.

Umiestnila sa v Československom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Absolvovala stáž na Krajskej prokuratúre v Košiciach.

V advokátskej kancelárii sa špecializuje na správne právo a trestné právo.