Menu

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
& Associates

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Advokátska Kancelária

Košice | Poprad

Advokátska kancelária

Klientmi advokátskej kancelárie sú predovšetkým:

Právo obci a miest

Školské právo

Správne právo

Pracovné právo

Právo verejného obstarávania

„Dokončené veci znamenajú úspech“.

Knihy, ktoré sme napísali

Správne právo hmotné

Nakladanie s majetkom obce

Kontrola v obecnej samospráve

Všeobecne záväzné nariadenia v školstve

Zákon o obecnom zriadení

Zákon o obecnom zriadení – komentár

Predošlé
Ďalšie