Menu

Naše Služby

Zastupovanie klientov v konaniach

Odborné stanoviská, právne analýzy a zmluvy

Odmena

Odmenu upravuje vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Možno dohodnúť:

Odborné zameranie

Právo obci a miest

Školské právo

Správne právo

Pracovné právo

Právo verejného obstarávania