Menu

JUDr. Zuzana Petriganová

JUDr. Zuzana Petriganová

Osobné informácie

Absolvovala Právnickú fakultu v Košiciach.

Rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce úspešne vykonala z trestného práva.

Absolvovala jazykovú stáž v New Yorku.
Pôsobí ako advokát v sídle advokátskej  kancelárie v Košiciach.
V advokátskej kancelárii sa špecializuje na obchodné právo, trestné právo a sporovú agendu.