Menu

JUDr. Veronika Vilusová

JUDr. Veronika Vilusová

Osobné informácie

Absolvovala Právnickú fakultu v Košiciach s vyznamenaním.
V advokátskej kancelárii sa špecializuje na právo verejného obstarávania a obchodné právo.