Menu

JUDr. Natália Hudáková

JUDr. Natália Hudáková

Osobné informácie

Absolvovala Právnickú fakultu v Košiciach.
Pôsobí ako vedúci právnik v pobočke advokátskej kancelárie v Poprade.
Aplikuje rozsiahle pracovné skúsenosti riadiaceho pracovníka v mestskej samospráve a na úrovni ministerstva.