Menu

JUDr. Eva Kišidajová

JUDr. Eva Kišidajová

Osobné informácie

Absolvovala Právnickú fakultu v Košiciach s vyznamenaním.
Pôsobí ako vedúci právnik v sídle advokátskej  kancelárie v Košiciach.
Riadi náš tím právnikov vo všetkých právnych odvetviach, v ktorých advokátska kancelária poskytuje právne služby.