Menu

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

2021

Školiteľ v odbore Trestné právo

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2016

HABILITOVANÝ DOCENT „doc.“

Univerzita Komenského v Bratislave,
odbor Správne právo.

2013

PHILOSOPHIAE DOCTOR „PhD.“

Univerzita Komenského v Bratislave,
odbor Správne právo.

2008

DOKTOR PRÁV „JUDr.“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
odbor Ústavné právo.

2007

MAGISTER „Mgr.“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
odbor Právo.

Osobné informácie

V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa  Šafárika v Košiciach. Prednášal na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a na Fakulte práva a verejnej správy Łazarski University vo Varšave. Významnými sú jeho príspevky na pôde Ústavu práva a verejnej správy Univerzity v Rzeszówe a Fakulty štátnych a právnych vied Reformovanej Univerzity Gáspára Károliho v Budapešti.


V praxi je uznávaným lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Poradcu podnikateľa, C. H. Beck, Asociácie vzdelávania samosprávy i samostatných regionálnych vzdelávacích centier.


Vo svojej advokátskej praxi i vedeckej práci sa zameriava najmä na inštitúty územnej samosprávy. Počet jeho domácich a zahraničných odborných a vedeckých diel prevyšuje dvesto. Počet domácich a zahraničných citácií jeho diel je vyše tristo.