Kde máme klientov?

Dokončené veci znamenajú úspech.

Z klientov

 • Mesto Svidník.
 • Mesto Pezinok.
 • Mesto Liptovský Hrádok.
 • Mesto Spišské Podhradie.
 • Obec Červený Kláštor.
 • Obec Čirč.
 • Obec Likavka.
 • Obec Hrabušice.
 • Obec Veľká Ida.
 • Cirkevná spojená škola Poprad.
 • Gymnázium C. Daxnera Vranov nad Topľou.
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár.
 • Pozemkové spoločenstvo Podproč.
 • Urbárske lesy Rudinská.

Z mediálnych výstupov

Z publikačných výstupov

Z lektorských výstupov