Menu

Mgr. Elena Lazoríková

Mgr. Elena Lazoríková

Osobné informácie

Absolvovala Právnickú fakultu v Košiciach s vyznamenaním.
V advokátskej kancelárii sa špecializuje na školské právo a na daňové právo.
Je zároveň internou doktorandkou na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.