Menu

Bc. Karin Pirohaničová

Bc. Karin Pirohaničová

Osobné informácie

Absolvovala bakalársky študijný program Právnickej fakulty v Košiciach s vyznamenaním.
V súčasnosti je výnimočnou študentkou v magisterskom štúdiu pravidelne oceňovanou dekanom fakulty.
Absolvovala stáže v renomovaných advokátskych kanceláriách i na Prokuratúre Slovenskej republiky.