Bulletín » Panická úzkosť zamestnanca

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

 

Je zamestnávateľ povinný pri skončení pracovného pomeru poskytnúť zamestnancovi čas na rozmyslenie, či je zamestnanec ochotný pristúpiť k dohode o skončení pracovného pomeru ? Je povinný zamestnávateľ pri plnení ponukovej povinnosti inej vhodnej práce alebo práce na kratší pracovný čas pred doručením výpovede poskytnúť zamestnancovi čas na rozmyslenie, či je zamestnanec ochotný pristúpiť na dohodu o zmene pracovnej zmluvy ? Ak takýto primeraný čas na rozmyslenie zamestnávateľ neposkytne, je dohoda o skončení pracovného pomeru alebo výpoveď neplatná ? Existuje výslovne zákonom predpísaná dĺžka času na rozmyslenie ?

V pracovnoprávnej praxi je stav tzv. „panickej úzkosti“ častým dôvodom na dovolávanie sa neplatnosti právneho úkonu.  Stavom panickej úzkosti sa zamestnanci  čoraz častejšie snažia zneplatniť právne úkony, v dôsledku ktorých sa skončil ich pracovnoprávnych vzťah aj na základe ich pričinenia (pristúpenie na dohodu o skončení ). V  súvislosti s  výskytom stavu paniky resp. akútneho stresu zamestnanci apelujú na potrebu poskytnutia „primeraného času na rozmyslenie“. Vo väčšine pracovnoprávnych sporov je základným argumentom to , že im tento primeraný čas na rozmyslenie poskytnutý nebol, v dôsledku čoho neboli schopní pod tlakom a v „šoku“ dostatočne racionálne vyhodnotiť pracovnoprávne okolnosti alebo ponuku zamestnávateľa.  

Je vhodné aby zamestnávateľ poskytol zamestnancovi pri dohode o skončení pracovného pomeru alebo pri ponukovej povinnosti primeraný čas na rozmyslenie. Súdna prax pojednáva spravidla o dvoch hodinách. Odporúčame však zamestnávateľom, aby ponechali zamestnancom aspoň jeden deň na rozmyslenie. Zamestnanec má tak možnosť učiniť slobodné rozhodnutie, poradiť sa so svojimi príbuznými, ako i vyhľadať kvalifikovanú právnu pomoc. Zamestnávateľ sa tak eliminuje riziko argumentácie zamestnancov, že dohodu o skončení  pracovného pomeru uzatvorili, alebo naopak ponukovú povinnosť odmietli v stave tzv. panickej úzkosti zamestnanca vyvolanej neočakávanou situáciou.

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo